วิธีใช้ SBOASIA APP

เข้าไปยัง link download แล้วกด ดาวน์โหลด


ยอมรับงื่อนไข


รอการติดตั้ง


ติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน


หากโทรศัพท์ของท่านแจ้งเตือนการติดตั้งที่ไม่ปลอดภัย ให้เข้าไยังการตั้งค่าความปลอดภัย


แล้วเลือกเปิดใช้ตัวเลือก “ไม่ทราบที่มา” จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้งดาวน์โหลด sboasia app