วิธีใช้ SBOASIA APP

1 4

เข้าไปยัง link download แล้วกด ดาวน์โหลด

howto app 1 1
2 1

ยอมรับงื่อนไข

howto app 2 edit
3 1

รอการติดตั้ง

howto app 3 edit
4 1

ติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

howto app 4 edit
5 1

หากโทรศัพท์ของท่านแจ้งเตือนการติดตั้งที่ไม่ปลอดภัย ให้เข้าไยังการตั้งค่าความปลอดภัย

howto app 5 edit
6 1

แล้วเลือกเปิดใช้ตัวเลือก “ไม่ทราบที่มา” จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้ง

howto app 6

ดาวน์โหลด sboasia app